sobota: 23.09.2023 imieniny: Bogusława, Liwiusza, Tekli   
eKartki:
ostatnio dodana
najpopularniejsza

Zasłyszane:
Najchwalebniejszą profesją na świecie jest zawód nauczyciela. Szkoda tylko, że tak mało ich mamy w szkołach.

Andrzej Majewski
O nas
Historia klubu
Było, nie minęło?
Ludzie
Kontakt
Aktualności
Nowości na stronie
Aerobik
Filmy
Galeria Pod śrubką
Koło modelarskie
SFOR
Szkółka szachowa
Teatr
Taniec
Wakacje ze śrubką
Warsztaty
Bajkowe Spotkania Teatralne
Festiwal Nauki i Sztuki
Cztery Pory Roku
Konkurs Modeli "śrubka"
Szachy w Galerii
Lasek
Konferencje Naukowe
Katowice Dzieciom
Ponad Granicami
Dzieci - dzieciom
Plener malarski
Inne
Twórcy
Biblioteka
Kawiarenka internetowa
Artykuły
Zaprosili nas
Kontr(a)wersje
Sporysz
Regionalia
Tam byliśmy
Prowincja
AKF NAKRĘTKA
Radio internetowe VIS
Kółko Cnót Wszelakich
Remont Klubu
eKartki

Imprezy    Konferencje Naukowe Konferencje Naukowe
KULTURA jako fundament rozwoju społecznego
Konferencja naukowa 23 - 24 listopada 2007 r.

KULTURA jako fudament rozwoju społecznego


Konferencja naukowa w ''śrubce'' - 23 i 24 listopada 2007 r.

23 listopada zaprezentują swoje referaty:

16.25 - Joanna Zaziębła
- „Refleksja nad statusem filozofii kultury”(E.Cassrier, M.Eliade,E.Fromm).

17.05 - Ewelina Wierzbicka
- „Odczarowane mity. Społeczna i kulturowa tożsamość płci”.

17.45 - Dominik Kunat:
- „Oblicza szaleństwa w popkulturze”.

24 listopada wykłady wygłoszą:

12.25 - dr Ireneusz Jeziorski
- "Kapitał Kulturowy - Zaufanie - Refleksyjność w świecie życia codziennego, płynnej rzeczywistości. Konstatacje socjologiczno-antropologiczne".

13.05 - dr Joanna Dyduch
- „Edukacja historyczna przez sztukę”

13.45 - dr Marcin Korzewski
- "Co to takiego społeczeństwo obywatelskie? Przykład Holandii. Okiem socjologa".

15.00 - dr Krzysztof Bierwiaczonek
- „Miejsca lokalne, przestrzenie globalne i ich mieszkańcy”

15.45 - mgr Leszek Miłoszewski
- „Cele i zadania instytucji kultury”.

Konferencji towarzyszyć będą wystawy:

- „OBLICZE” - Anna Siwiec- Kaczmarczyk- malarstwo ,
- „STRUKTURA  ORGANICZNA” - Sabina Szymoniak
- „WIELOGRAM”, „LOVE COCO” -Artur Oleksy- grafika i malarstwo.

Załącznik nr 1

WYZNACZNIKI FORMALNO-MERYTORYCZNE KONFERENCJI

I Temat konferencji:  Kultura jako fundament rozwoju społecznego.

II Kontakt:

Klub "śrubka", ul. Grunwaldzka 13, 34-300 Żywiec,                        
tel. 033-475-07-93
e-mail: srubka13@op.pl
www.srubka.zywiec.org.pl
Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 21:00

III Organizatorzy: Klub „śrubka”, Stowarzyszenie Kulturalne „prowincja”.

IV Moderatorzy: Dominik Kunat, Edyta Krzak, Ewelina Wierzbicka, Joanna Zaziębła.

V Obszar tematyczny: etnologia, antropologia, psychologia, socjologia, filozofia, sztuka.

VI Główne wyznaczniki tematyczne:

1. Kierunki rozwoju kultury.
2. Kultura w ujęciu historycznym.
3. Kultura a natura.
4. Filozofia kultury (ontologia, epistemologia, estetyka).
5. Cele i zadania instytucji kulturalnych.
6. Makro, mezo i mikrostruktury społeczne.
7. Od społeczności lokalnych do grup społecznych.
8. Relatywizm kulturowy.
9. Kontrola społeczna, proces socjalizacji.
10. Europocentryzm, etnocentryzm.
11. Typologie społeczeństw (społeczeństwa tradycyjne i nowoczesne; pierwotne, rolnicze,
industrialne i postindustrialne; społeczeństwo globalne).
12. Gender, czyli pleć kulturowa..
13. Kultura elitarna, kultura masowa, konsumpcjonizm.
14. Kulturotwórcza rola mediów.
15. Kultura a dzieło sztuki.
16. Kultura w aspekcie etnicznym.
17. Drogi ekspansji kulturowej ( kultura mówiona, kultura pisana, kultura w epoce  cyfrowej, kultura druku).

VII Cele:
1. Upowszechnianie wiedzy o kulturze.
2. Podnoszenie świadomości kulturowej społeczeństwa.
3. Doskonalenie kompetencji animatorów kultury.
4. Stymulacja działań kulturotwórczych.
5. Promocja treści artystycznych.

VIII Metody dydaktyczne: dyskusja panelowa, wykład, wykład interaktywny, referat.


Klub śrubka

powrót

  ostatnia aktualizacja: 22.05.2023 21:13:57 Copyright ©2003-2006 Stowarzyszenie Kulturalne "prowincja"